Znalci

Od 1.7.2005 musí veškeré zkoušky železničních cisteren určených pro přepravu nebezpečných věcí provádět znalci splňující podmínky čl. 6.8.2.4.6 předpisu RID.

V České republice provádí pověření znalce příslušný úřad - Drážní úřad Praha. V současné době je pověřeno celkem 10 znalců.

Zkoušky provedené těmito znalci jsou platné a musí být uznány všemi členskými státy OTIF (Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě). Seznam znalců vede sekretariát OTIF a je zveřejněn na jeho stránkách .

HEKOM, s.r.o.

 

HEKOM, s.r.o. (dříve RAIL CONSULT, s.r.o.) od 11.10.2013 zajišťuje předepsané zkoušky znalci:

znalec osvědčení razidlo
Ing. Jiří Karkoš číslo osvědčení OZ 015/05-CZ razidlo: CZ15
Ing. Luděk Preisler číslo osvědčení OZ 017/09-CZ razidlo: CZ17